Om gymnasieskolan

Vansbro utbildningscenter är en relativt liten skola med cirka 220 elever. Skolan är nybyggd och en av Sveriges modernaste. Här får du arbeta i en stimulerande miljö, där eleven sätts i centrum. Skolans administration och lärarna har många års erfarenhet av elever som vill kombinera sina studier med elitidrott och hur man skall handskas med de speciella krav som ställs på hårdsatsande cyklister. Om du vill lyckas som elitidrottare så kräver det att du lägger ner många timmar på din träning och orkar fokusera på varje pass. All personal på skolan har detta som utgångspunkt i bemötandet med dig, vilket gör att du slipper sättas i situationer som riskerar att ta fokus från idrotten.  Skolan tillgodoser förutom hög kompetens på lärare och administration bland annat bärbara datorer, specialpedagog, skolsköterska, kurator mm. för att underlätta din studietid hos oss.

Lista över de olika program och dess inriktningar som skolan har att erbjuda som kan kombineras med cykelutbildningen:

Barn- och fritidsprogrammet                                                                                                    
          -Idrott- och ledarskap
          -Pedagogiskt arbete
Teknikprogrammet
          -Produktionsteknik, Teknikvetenskap
Fordons- och transportprogrammet
          -Personbil
          -Transport
Samhällsvetenskapliga programmet
         -Samhällsvetenskap
         -Beteendeventenskap
Naturvetenskapliga programmet
         -Naturvetenskap
         -Naturvetenskap och samhälle
Industritekniska progammet
         -Driftsäkerhet och underhållsteknik
         -Processteknik
         -Produkt- och maskinteknik
         -Svetsteknik

Övriga program som ej kan kombineras med cykelutbildningen:
Estetiska programmet
Profilen fjällturism- aktivitetsledarskap inom Barn- och fritidsprogrammet

Mer information finns på www.vuc.se